22-5-2022 Γιορτές λήξης προγραμμάτων

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε τις παρουσιάσεις των Τμημάτων Χορευτικής Γυμναστικής και Παραδοσιακών Χορών και η μέρα έκλεισε με πειράματα από τα παιδιά που συμμετείχαν στο Τμήμα “Οι Επιστήμες …αλλιώς”!