Έκθεση Έργων του Μηχανικού Περιβάλλοντος κου Βαΐτση Τριαντάφυλλου

Τα παιδιά παρακολούθησαν ομιλία του Δημιουργού σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης των «σκουπιδιών» για τη δημιουργία χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων. Στη συνέχεια στα παιδιά δόθηκαν υλικά και με την καθοδήγηση του κου Βαΐτση και κυρίως με τη φαντασία τους μετά τα ερεθίσματα που τους δόθηκαν αυτά έφτιαξαν τις δικές τους δημιουργίες.