Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής παιδιών στα τμήματα του Κοινωνικού Κέντρου “ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ”

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή των παιδιών σας στα τμήματα του Κοινωνικού Κέντρου “ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ”. Μόνο με τη συμπλήρωση και προσκόμιση της θα μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στα τμήματα του Κοινωνικού Κέντρου, λόγω των περιορισμών του Covid 19.