Η κα Ολυμπία Ιγνατιάδου είναι η Γραμματέας του Κοινωνικού Κέντρου «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ» από το 2010 και είναι υπεύθυνη του συντονισμού όλων των Τμημάτων, των δράσεων και εκδηλώσεων του Κοινωνικού Κέντρου. Η ίδια είναι η υπεύθυνη των Τμημάτων: Γυμναστικής Γυναικών , Χορευτικής Γυμναστικής για παιδιά και Δημιουργικής Απασχόλησης .

Είναι πτυχιούχος γυμνάστρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΠΘ ,έχει κάνει σπουδές δημοσιογραφίας στην ιδιωτική σχολή ΚΕΦΣ Θεσσαλονίκης , έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα χειριστών λογιστικής κατεύθυνσης στην ιδιωτική σχολή LCPC Θεσσαλονίκης και πρόγραμμα χειριστή Η/υ 600 ωρών του ΟΑΕΔ_ΚΕΤΕΚ. Κατέχει πτυχίο PROFICIENCY του Πανεπιστημίου Michigan καθώς και άδεια διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας.