Επίσκεψη Λυκείου Κρηνίδων Καβάλας στο Κοινωνικό Κέντρο “ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ”

Το Κοινωνικό Κέντρο “ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ” σε συνεργασία με τον Όμιλο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ είχε τη χαρά να φιλοξενήσει μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς του Λυκείου Κρηνίδων Καβάλας. Τα παιδιά παρακολούθησαν παρουσίαση για την αξία της κυκλικής οικονομίας και για τη νέα περιβαλλοντικά στοχευμένη πλατφόρμα “IΝ ΤΗΕ LOOP ‘, μία πρωτοβουλία του Ομίλου που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, brands, δημόσιων φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και καταναλωτών, σχεδιάζει εξειδικευμένα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού /ελεγχόμενου κύκλου και μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε νέα βιώσιμα προϊόντα, κλείνοντας έτσι τον κύκλο ζωής του πλαστικού́. Παράλληλα ενημερώθηκαν και για την παραγωγική δραστηριότητα των εργοστασίων. Θερμές ευχαριστίες για την αναλυτική παρουσίαση στον κ. Δρουδάκη Αλέξανδρο, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων Γεωσυνθετικών και Αγροσυνθετικών της εταιρείας THRACE Nonwovens & Geosynthetics του Ομίλου THRACE GROUP («Πλαστικά Θράκης»).