Δράση-Εκδήλωση στο πλαίσιο της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή εβδομάδα μείωσης αποβλήτων

Σήμερα στις 10 π.μ. στο Κοινωνικό Κέντρο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ» διοργανώθηκε με επιτυχία δράση- εκδήλωση στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην ευρωπαϊκή εβδομάδα μείωσης αποβλήτων με θέμα «Βιώσιμα Κλωστουφαντουργικά Προϊόντα».
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εντάσσεται στις δράσεις του ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) .
Σκοπός της ήταν η εξοικείωση των παιδιών με το ευρύτερο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και η υιοθέτηση των όρων της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων μέσω θεωρητικής και πρακτικής βιωματικής προσέγγισης.
Η εκδήλωσή μας ξεκίνησε με θεατρικό από τα παιδιά-πρεσβευτές για την ανακύκλωση των ρούχων και ακολούθησε παρουσίαση για την ανακύκλωση, τον ρόλο των φορέων της και την κυκλική οικονομία , από την κα Νάσια Τσακίρη, την υπεύθυνη του Τμήματος Ανακύκλωσης του Κοινωνικού Κέντρου. Τέλος, εφαρμόσαμε στην πράξη όσα μάθαμε και διασκεδάσαμε κατασκευάζοντας τσάντες πολλαπλών χρήσεων και διακοσμητικά πουγκάκια από παλιά μας ρούχα.