Γιορτές λήξης προγραμμάτων του Κοινωνικού Κέντρου “ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ” 

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο των γιορτών λήξης των προγραμμάτων του Κοινωνικού Κέντρου “ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ” που πραγματοποιήθηκε στις 22/5/22.

Πρώτο μέρος:

Δεύτερο μέρος: