Ετήσιο Συνέδριο του Ομίλου “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ” 2018

Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 το Κοινωνικό Κέντρο “ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ” φιλοξένησε στην αίθουσα δράσεων και εκδηλώσεών του , το ετήσιο συνέδριο του προϋπολογισμού και του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ”.