Ετήσιο Συνέδριο του Ομίλου “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ” 2017

Την Τρίτη 5/12/17 και για δύο ημέρες το Κοινωνικό Κέντρο “ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ” φιλοξένησε στην αίθουσα δράσεων και εκδηλώσεών του , το ετήσιο συνέδριο του προϋπολογισμού και του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ”.