Αιμοδοσία Κοινωνικού Κέντρου “ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ”

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2013 στο χώρο του Κοινωνικού Κέντρου “ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ” εθελοντική αιμοδοσία.