Οι επιστήμες αλλιώς – Πειράματα για μικρούς επιστήμονες

Είναι πλέον γνωστό και αποδεκτό από όλους ότι η Γνώση μεταδίδεται εύκολα και παραμένει ‘κτήμα’ αυτού που την αποκτά ‘οταν γίνεται με βιωματικό τρόπο. Ειδικά δε, όταν έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά τα οποία απολαμβάνουν να συμμετέχουν στην διαδικασία της μάθησης, να βλέπουν μπροστά τους αυτό που προσπαθούμε να τους διδάξουμε και να αισθάνονται ‘μέρος’ της ομάδας που μαθαίνει. Οι Φυσικές Επιστήμες με όλα όσα μπορεί ο δάσκαλος να παρουσιάσει ζωντανά στην τάξη (πειράματα κλπ) είναι το ‘Βασίλειο’ της βιωματικής μάθησης, τα μικρά παιδιά απορροφούν όλα όσα βλέπουν να γίνονται μπροστά τους, η μάθηση γίνεται μια συναρπαστική διαδικασία που την αγαπούν και την αποζητούν.

Υπεύθυνος τμήματος η φυσικός, Τσακίρη Αθανασία.

Μαθήματα: Τρίτη & Πέμπτη 3:30 μ.μ. – 4:45 μ.μ.