Κοινωνικό Φροντιστήριο

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο  σκοπό έχει την παροχή πρόσθετης διδακτικής στήριξης  σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου . Τα Τμήματα θα λειτουργήσουν Σεπτέμβριο με Ιούνιο και για μαθήματα για τα οποία πρόκειται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες .

Γενική Εποπτεία : Πανίδου Αφροδίτη