Εργαστήρια S.T.E.M.

Τα παιδιά μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο την Επιστήμη που κρύβεται πίσω από τα Φυσικά Φαινόμενα και την Τεχνολογία προκαλώντας τα να λύσουν προβλήματα και να φτιάξουν κατασκευές. Χωρισμένα σε ομάδες ξεκινούν ένα ταξίδι στη διάρκεια του οποίου προβληματίζονται, ερευνούν, δοκιμάζουν, αποτυγχάνουν, ξαναδοκιμάζουν, συνεργάζονται και παρουσιάζουν τα έργα τους.