Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Κέντρου «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ» :

 • Αθανάσιος Ξυνίδης του Γεωργίου – Πρόεδρος

   Δικηγόρος

• Γεώργιος Παραστατίδης του Σάββα – Αντιπρόεδρος

   Συνταξιούχος Δημοσίου

• Ιωάννης Σπυριδόπουλος – Γραμματέας

  Στέλεχος του Ομίλου “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ”

• Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου – Μέλος

  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ”

• Ευφημία Χαλιορή του Σταύρου – Μέλος

  Μέτοχος του Ομίλου “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ”

• Μαριάννα Σοφία Μιλήση του Παναγιώτη – Μέλος

   Επιχειρηματίας

• Αθανάσιος Βαβάτσικος του Παναγιώτη – Μέλος

  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δ.Π.Θ.

• Δημήτριος Μπένης του Κωνσταντίνου – Μέλος

  Επιχειρηματίας

• Κυριακή Τσιφτσίδου του Γαβριήλ – Μέλος

  Εκπαιδευτικός- Διευθύντρια του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης