Δημήτρης Φραγκούλης

Ο Δημήτρης Φραγκούλης είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
του Δ.Π.Θ. με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πεδία της Ρομποτικής και του μηχανολογικού
σχεδιασμού. Έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα Erasmus στο Πανεπιστήμιο Oβιέδο της Ισπανίας στο
Τμήμα Μηχανικών Οργάνωσης της παραγωγής ενώ συμμετέχει ως Product Manager στην DIR ,
ερευνητική ομάδα που ειδικεύεται στη ρομποτική και στις βιομηχανικές εφαρμογές.