Άλτζι Τσάνκο

Ο Άλτζι Τσάνκο συνεργάζεται με το Κοινωνικό Κέντρο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ» από το 2021 ως
Robotics coach. Είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ.
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πεδία της ρομποτικής και του προγραμματισμού ευφυών
συστημάτων. Ικανός στη μετάφραση και των εννοιών σε λειτουργικό κώδικα με εξειδίκευση στον
σχεδιασμό κίνησης, τη σύντηξη αισθητήρων και τα αυτόνομα συστήματα. Από το 2020 συμμετέχει
ενεργά στη βιομηχανική ομάδα Ρομποτικης του Δ.Π.Θ.