Καταστατικό

Επωνυμία : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο περιόδου 13/3/2017- 13/3/2022 :

  • Γεώργιος Παραστατίδης του Σάββα (Πρόεδρος)
  • Αγγελική Τερζανίδου του Γεωργίου (Αντιπρόεδρος)
  • Ιωάννης Σπυριδόπουλος του Κυριάκου (Γραμματέας)
  • Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου (Μέλος)
  • Ευφημία Χαλιορή του Σταύρου (Μέλος)
  • Απόστολος Κυλίτσης του Ευστρατίου (Μέλος)
  • Venessa-Isobella Haynes-Aslanides (Μέλος)

Σύμφωνα με το καταστατικό:

«Οι σκοποί της εταιρείας είναι κοινωφελείς στο κοινό και ουδέποτε επιδιώκουν κέρδος και συγκεκριμένα:

1. Η ανέγερση σε οικόπεδα που θα αγοράσει η εταιρεία κτιρίων που θα στεγάσουν τους κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς της σκοπούς, είτε αυτά θα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία είτε, μετά από παραχώρηση κατά χρήση, από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Η χορήγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων σε παιδιά του Μαγικού Ξάνθης ή της ευρύτερης περιοχής που επιθυμούν να σπουδάσουν και αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα διαβίωσης των σπουδών τους λόγω οικονομικής ανέχειας και απορίας των ιδίων και των οικογενειών τους.

3. Η οικονομική ενίσχυση σε άπορους ασθενείς της περιοχής που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με δικές τους δαπάνες ή ασφαλιστικές καλύψεις τα έξοδα θεραπείας και νοσηλείας τους.

4. Η εκτέλεση - πραγματοποίηση και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

5. Η αξιοποίηση - υλοποίηση προγραμμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών με κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.

6. Η διοργάνωση ημερίδων για θέματα πολιτιστικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

7. Δημιουργία πολιτιστικής δράσης παιδιών με δημιουργία τμημάτων θεάτρου, μουσικής, ζωγραφικής, χορού και λοιπών τεχνών.

8. Παραχώρηση χώρων ιατρείου για παροχή πρωτοβάθμιας υγείας.»