Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ» Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Με πρακτικές αλληλεγγύης στηρίζουμε την κοινωνία.

Πολιτισμός, αλληλεγγύη, συνύπαρξη, συμπαράσταση, δημιουργία.

Έννοιες ενταγμένες στον ιδρυτικό μας σκοπό.

Συνεργάτες μας, οι τοπικές αρχές, κοινωνικοί, επιστημονικοί και παραγωγικοί φορείς,

σύλλογοι, εθελοντές, πολίτες, εκπαιδευτικά ιδρύματα.


..........................................................................................................................................................................................................................

Δραστηριότητες του Κοινωνικού Κέντρου


''ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ
''